Bedrijven doen steeds meer beroep op jobstudenten door krappe arbeidsmarkt

Steeds meer bedrijven schakelen ook jobstudenten in om over voldoende mankracht te kunnen beschikken. In 2022 steeg het aantal kmo’s dat met studenten werkte tot 32,6%. Het jaar voordien was dat 32,1%, in 2020 30,9% en in 2019 30,7%.

De personeelsdienstengroep Liantis bekeek de loonlijsten van meer dan 30.000 kmo-werkgevers. Daaruit bleek niet alleen dat meer bedrijven een beroep deden op jobstudenten, ze hengelden er gemiddeld ook meer binnen. Vorig jaar hadden de betrokken werkgevers al 5,7 jeugdige werkkrachten in dienst. In 2021 bleef de wijzer nog staan op 4,7.

“Het afgelopen jaar werden werkgevers met grote tekorten op de arbeidsmarkt geconfronteerd. Het is dus niet erg verwonderlijk dat meer kmo-werkgevers – al dan niet uit noodzaak – jobstudenten hebben ingeschakeld”, zegt expert Matthias Debruyckere van Liantis.

De studentenarbeid biedt echter niet alleen soelaas voor werkgevers die extra personeel nodig hebben, ook voor de studenten zelf is de betaalde arbeid vaak welgekomen. Ze betalen op hun inkomsten enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% voor de RSZ. Daardoor hielden ze van hun gemiddeld uurloon van 12,07 euro bruto per uur netto 11,74 euro over.


Het aantal uren betaalde arbeid dat een student onder de gunstige regeling mag doen, is wel beperkt. Vorig jaar was dat 475. Dit jaar is dat gestegen naar 600.

Voor de zorgsector werd vorig jaar bovendien in een uitzondering voorzien. De uren die daar werden gepresteerd, telden niet mee om het plafond van 475 uur te berekenen. Die regeling werd trouwens doorgetrokken naar het eerste kwartaal van 2023 om het plafond van 600 uur vast te stellen. Op die manier wou de overheid de tekorten aan zorgpersoneel opvangen. In andere sectoren dan de zorg en het onderwijs telden de eerste 45 uren uit het eerste kwartaal van 2022 niet mee.

Op hun inkomsten uit studentenarbeid voor 2022 betalen de betrokkenen geen inkomstenbelasting indien hun bruto-inkomsten, na afhouding van de sociale bijdragen, niet hoger ligt dan 13.242,86 euro en ze geen andere belastbare inkomsten hebben.

Om als jobstudent te kunnen werken, moet je wel een erkende studierichting in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs met volledig leerplan volgen.

Bron: HLN Redactie 26-01-23, 10:35 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *