Flexijob Info

Wat zijn Flexijobs?

Ontdek hoe je onbelast kan bijverdienen in verschillende sectoren...

Flexijobs bieden werknemers en gepensioneerden de mogelijkheid om op een makkelijke en onbelaste manier bij te verdienen. Deze jobs zijn vooral populair in de horeca en detailhandel, waar werknemers flexibel kunnen worden ingezet. Maar flexijobs zijn niet beperkt tot deze sectoren en werden recent nog verder uitgebreid. 

Een flexijob is echter geen voltijdse job, maar een aanvulling op je reguliere werk of pensioen. Werkgevers kunnen dankzij flexijobs op een voordelige manier extra personeel inschakelen.

Het systeem van Flexijobs werd initieel ingevoerd in de HoReCA-sector in 2015. Deze regeling werd in 2018 verder uitgbreid.  Flexijobs werden eveneens gereguleerd in de detailhandel en kwam de mogelijkheid voor gepensioneerden om in een flexijob te werken.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het systeem van flexijobs verder uitgebreid naar verschillende sectoren. Ontdek hier alle sectoren waarin flexijobs mogelijk zijn:: Flexijob Sectoren

Flexijob-slager.png

Flexijob voordelen

Verdien extra geld zonder extra belastingen of sociale bijdragen...

Het Flexijob-systeem biedt werknemers en gepensioneerden de mogelijkheid om op een makkelijke en onbelaste manier extra bij te verdienen. Een van de belangrijkste voordelen van dit systeem is dat het brutoloon gelijk is aan het nettoloon. Bovendien hoef je geen extra belastingen of sociale bijdragen te betalen, zoals werknemersbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Een ander voordeel van Flexijobs is dat de inkomsten niet worden opgenomen in je belastingaangifte. Dit betekent dat je niet in een hogere belastingsschijf terechtkomt. Ook bouw je sociale rechten op, zoals het recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen en vakantie.

Dankzij deze voordelen kan het Flexijob-systeem voor veel werknemers en gepensioneerden een aantrekkelijke manier zijn om extra inkomsten te genereren.

 • brutoloon = nettoloon.
 • Geen extra belasting
 • Geen extra sociale bijdragen (werknemersbijdrage, bedrijfsvoorheffing,…)
 • Inkomsten worden niet opgenomen in je belastingsaangifte, dus geen hogere belastingsschijf
 • Opbouw sociale rechten; recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen en vakantie.

Flexijob Voorwaarden

Wie komt in aanmerking voor een flexijob en wat zijn de vereisten?...

Flexijobs zijn een populaire manier om extra geld te verdienen zonder extra sociale bijdragen of belastingen te betalen. Maar wie komt er eigenlijk in aanmerking voor een flexijob? Hieronder vind je de voorwaarden en vereisten om een flexijob uit te oefenen als werknemer of gepensioneerde.

     Flexijob werknemer

Om in aanmerking te komen voor een flexijob als werknemer dien je minimaal 4/5 te werken of te hebben gewerkt. Bovendien moet je in het 3e kwartaal voor aanvang van de flexijob ook minimaal 4/5 hebben gewerkt. Vb. Start flexijob in januari, dan moet je het jaar ervoor minimum 4/5de gewerkt hebben in april, mei en juni.

Je komt niet in aanmerking voor een flexijob wanneer: 

 • Je gelijktijdig onder een andere arbeidsovereenkomst minstens 4/5 bent tewerkgesteld bij dezelfde werkgever waar je de flexijob uitoefent.
 • Je in een periode van verbrekingsvergoeding of ontslagvergoeding zit, bij de werkgever waar je de flexijob uitoefent
 • Je in een opzeggingstermijn zit van een werkgever

     Flexijob gepensioneerde

Gepensioneerden kunnen ook een flexijob uitoefenen, maar er zijn wel enkele voorwaarden. Vanaf het jaar van je 65e verjaardag of als je een loopbaan van 45 jaar hebt gepresteerd, mag je onbeperkt bijverdienen in een flexijob. Ben je jonger dan 65 jaar en gepensioneerd, of heb je geen loopbaan van 45 jaar, dan mag je NIET onbeperkt bijverdienen. Het exacte bedrag dat je mag bijverdienen hangt af van je persoonlijke situatie en kun je het best navragen bij de bevoegde instanties. Om te werken in het systeem van flexijob als jongere gepensioneerde, moet je aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minstens 80% aan het werk was in kwartaal T-3, dat wil zeggen drie kwartalen vooraleer men de flexijob opstart.
 • In kwartaal T-2 vermeld staat in het pensioenkadaster, dat wil zeggen twee kwartalen vooraleer men de flexijob opstart.

Met deze informatie weet je of je in aanmerking komt voor een flexijob en wat de vereisten zijn. Zo kun je weloverwogen beslissen of een flexijob iets voor jou is.

 

Waar kan je werken met een Flexijob contract?-Sectoren

Ben je op zoek naar een flexibele bijverdienste? Dan kan een flexijobcontract misschien iets voor jou zijn. Dit systeem is van toepassing op welbepaalde sectoren, ook wel paritaire comités genoemd. Hieronder vind je een overzicht van de sectoren waarin je met een flexijobcontract aan de slag kan:

 1. handel in voedingswaren (PC 119)
 2. zelfstandige kleinhandel (PC 201)
 3. bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
 4. middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
 5. hotelbedrijf (PC 302)
 6. grote kleinhandelshandelszaken (PC 311)
 7. warenhuizen (PC 312)
 8. kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314)
 9. uitzendarbeid, voor zover ze worden uitgevoerd in één van de boven vernoemde sectoren
 10. voedingsnijverheid (bakkers, banketbakker, consumptiesalons,…) (PC 118)
 11. Sport (PC 223)
 12. Exploitatie van bioscoopzalen (PSC 303.03)
 13. vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, (PC304)
 14. gezondheidsinrichtingen en -diensten of van openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. (PC330)
 15. uitzendarbeid als de gebruiker onder één van de voorziene paritaire comités valt (PC322).
Het is belangrijk om te vermelden dat het niet mogelijk is om een flexijob uit te oefenen in de land- en tuinbouwsector.
 
Als je een flexijob wil uitoefenen, kan je aan de slag in de HoReCa, (groot)warenhuizen, detailhandel, sportcentra, gezondheidsinstellingen … Concreet betekend dit dat je in de volgende zaken kan werken:
 

Café, restaurant, hotel, bakker, slager, buurtwinkel, kledingwinkel, andere winkels, kapperszaak, schoonheidssalon, fitnesclub, buurtsupermarkt, grootwarenhuis, winkelketen, ziekenhuis, rusthuis, evenement, Bioscoopzaal, fitnesscentra, …

Hoeveel mag je verdienen met een Flexijob?

Het minimumloon voor een flexijob is vastgesteld op €11,81 per uur, inclusief vakantiegeld. Sommige sectoren bieden loontoeslagen voor werken op zon- en feestdagen.

In de zorgsector is het minimumloon hoger, namelijk minstens €11,49 per uur (indexeerbaar), verhoogd met 7,67% flexivakantiegeld.

Na indexatie is het basisloon vanaf 1 januari 2023 €14,29 per uur, en het totale flexiloon met vakantiegeld komt uit op €15,39 per uur.

Het flexiloon kan worden aangevuld met flexivergoedingen volgens de CAO, zoals toeslagen en premies. Er worden geen bedrijfsvoorheffing, persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen of inkomstenbelastingen ingehouden op het loon van een flexijob.

Het brutoloon is gelijk aan het nettoloon en de inkomsten hoeven niet te worden aangegeven in de belastingaangifte. De werkgeversbijdrage van 25% wordt door de werkgever betaald en alle kosten voor de werkgever zijn aftrekbare beroepskosten, inclusief het flexiloon, de flexivergoedingen, het flexivakantiegeld en de bijzondere werkgeversbijdrage.

Flexijob: procedure en contract

Hoe wordt een arbeidscontract gerealiseerd in een flexijob? Concreet wordt er eerst een algemene overeenkomst gesloten tussen de flexijob werknemer en de werkgever door middel van een raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst bevat de volgende gegevens:

 • Identiteit Flexijob wergever
 • Identiteit Flexijob werknemer
 • Afspraken / reglement
 • Loonvoorwaarden
 • Taakomschrijving
 • Manier van oproeping

Het raamcontract voor de flexijob omvat dus de algemene gegevens en afspraken tussen beide partijen.

Wanneer de werkgever de Flexi-werknemer effectief wil inzetten wordt er een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde duur, of voor een specifiek omschreven taak. Dit kan zowel mondelijk als schriftelijk gebeuren. De Flexijobber heeft het recht om niet in te gaan op de oproep van de werkgever.

De werkgever geeft de flexi-job aan in Dimona .

 • Mondelinge arbeidsovereenkomst: De werkgever dient elke dag dat de flexi-jobwerknemer in dienst is, een nieuwe aangifte met vermelding van begin- en einduur van de geleverde prestaties.
 • Schriftelijk arbeidsovereenkomst: De werkgever dient één aangifte in voor de hele periode die door de arbeidsovereenkomst wordt gedekt, minstens één keer per kwartaal.