Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil lerarentekort met flexi-jobs bestrijden, maar: “Geen wondermiddel”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) stelt voor om flexi-jobs in te zetten om het lerarentekort te verhelpen. Dat doet hij in Het Laatste Nieuws en bevestigt hij aan VRT NWS. Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) voelt weinig voor het voorstel. Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) noemt het “cafépraat”.

Tijdens de coronapandemie mochten gepensioneerde leerkrachten al bijklussen bij wijze van uitzondering. De N-VA-minister vraagt nu om flexi-jobs toe te laten in het onderwijs, waardoor niet alleen gepensioneerden maar ook andere werkenden op school aan de slag kunnen. Die maatregel zou het lerarentekort kunnen verhelpen.

“Als het gaat over mensen die elders al vier vijfden aan de slag zijn, kan het zelfs zonder RSZ of belasting te heffen op die paar uur dat ze in het onderwijs staan”, oppert Weyts. “Ze zouden les kunnen geven, een technisch vak bijvoorbeeld, of leerlingen met lesachterstand bijspijkeren, maar ook bussen van het bijzonder onderwijs begeleiden of helpen met kinderverzorging in het kleuteronderwijs. Een wonderoplossing is deze maatregel niet, maar wel een extra instrument voor onze scholen om flexibel mensen te kunnen werven.”

Weyts zegt voorts dat hij de vraag heeft gesteld aan federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) die bevoegd is voor de materie. “We kregen geen “neen”, maar ook geen “ja””, zegt Weyts.

Bekijk de reactie van minister Weyts:

Wat is een flexi-job ook al weer? 

Wie minstens 80 procent werkt of gepensioneerd is, kan een flexi-job uitoefenen. Wat bijspringen in een winkel of in een horeca-zaak bijvoorbeeld. Het systeem is fiscaal erg gunstig. Je moet als werknemer geen belastingen of bijdragen betalen.

De werkgever betaalt bovenop het loon een RSZ-bijdrage van 25 procent. Een peulschil in vergelijking met de bijdragen en belastingen bij een gewoon personeelslid.

De vakbonden hekelen het statuut. Ze vinden het een manier om belastingen te ontlopen en een vorm van oneerlijke concurrentie.

“Serieus engagement”

Walentina Cools, de topvrouw van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, zegt dat flexi-jobs tijdelijk verlichting kunnen geven, maar ze vindt het geen oplossing op lange termijn.

GO!, de koepel van het gemeenschapsonderwijs, vindt het geen slecht idee om flexi-jobbers in te zetten in het onderwijs, om het leerkrachtentekort op te vangen. GO!-topman Koen Pelleriaux beseft dat dit geen ideale oplossing is, maar “alle hulp is welkom”. “De huidige groep leerkrachten moet veel bijspringen en ook dat geeft veel moeilijkheden”, zegt hij. “Overal voltijdse leerkrachten aannemen is een luxe die we niet hebben.”

Minister Dermagne (PS) laat intussen weten dat hij flexi-jobs geen goede manier vindt om het lerarentekort op te lossen. “Leerkracht zijn, is geen bijklussen, maar een serieus engagement”, zegt hij. “Het houdt geen steek dat men een structureel probleem van lerarentekort wil oplossen met een systeem dat opgezet werd om flexibel extra personeel bij piekmomenten in te zetten.”

Bij Dermagne wijst men er ook op dat er al heel wat maatregelen genomen zijn om extra personeel te leiden naar knelpuntberoepen, zoals het beroep van leerkracht. Een gepensioneerde die in de zorg of het onderwijs aan de slag gaat, kan het loon volledig cumuleren met het pensioen en moet minder sociale bijdragen betalen.

Ook Groen schiet het voorstel van Weyts meteen af. “Ballonnetjes die worden opgelaten en waarvan we weten dat ze weinig soelaas brengen, kunnen we missen als kiespijn”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Danen. “Flexi-jobs gaan misschien hier en daar een oplossing bieden, maar dat is eigenlijk lachen met mensen. Dat is het niveau van cafépraat, op die manier gaan we er echt niet komen.”

“Randanimatie”

De socialistische onderwijsvakbond gelooft evenmin dat flexi-jobs de oplossing zijn voor het lerarentekort. “We zien nu al dat veel zij-instromers weer uitstromen, omdat de job niet is wat ze ervan verwachten”, zegt algemeen secretaris van ACOD Onderwijs Nancy Libert. 

“We moeten terugkeren naar de kerntaken van voorbereiden, lesgeven en evalueren en afstappen van de “randanimatie” die tijd vergt en de balans werk-privé onder druk zet.”

Bron: VRT NWS

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *