Hoe flexibel zijn de almaar populairdere flexi-jobs?

Meer en meer mensen nemen er een flexi-job bij naast hun hoofdberoep. In twee jaar verdubbelde het aantal. Maar niet iedereen en niet elke sector komen in aanmerking.

De flexi-job is aan een steile opmars bezig. 108.634 Belgen hadden er een in het derde kwartaal van 2022, dubbel zoveel als twee jaar eerder. In dezelfde periode van 2020 ging het om 56.816 mensen, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Opvallend: 14.468 van de flexi-jobbers vorig jaar waren gepensioneerden.

Heel wat werkgevers zien de flexi-jobbers graag komen. Eind februari had de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB 1.905 vacatures voor flexi-jobs. Dat is een lichte daling tegenover februari 2022, toen er 2.100 vacatures waren, maar meer dan een verdubbeling tegenover eind februari 2021. Toen stonden 875 vacatures open.

Wat als u graag aan de slag wil als flexi-jobber? Kunt u dan onbeperkt bijverdienen? En aan welke voorwaarden moet u voldoen? Alles wat u moet weten.

1. Kan ik een flexi-job doen als ik halftijds werk?

Nee. U moet minstens vier vijfde gewerkt hebben in het derde kwartaal dat aan de flexi-job voorafgaat. ‘Als u in april met een flexi-job wilt beginnen, moet u dus in juli, augustus en september 2022 minstens 80 procent gewerkt hebben’, zegt Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis. ‘Om aan dat cijfer te raken mag u uw werk bij meerdere werkgevers optellen.’

‘Als een werkgever iemand een flexi-jobovereenkomst geeft terwijl die daar geen recht op heeft, dan wordt dat automatisch een gewoon arbeidscontract’, zegt Debruyckere.

2. Kan ik als gepensioneerde een flexi-job doen?

Ja. ‘Sinds 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job beginnen’, zegt Debruyckere. ‘Je moet dan als gepensioneerde bekendstaan bij de overheid. Die checkt of je 65 jaar oud bent en dus de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt.’

Maar ook wie met vervroegd pensioen is, kan in sommige gevallen flexi-jobben. ‘Als je nog geen 65 bent, kijkt de overheid na of je in het derde voorafgaande kwartaal minstens vier vijfde gewerkt hebt, net zoals bij mensen die nog een hoofdberoep uitoefenen. Is dat niet het geval, dan controleert de overheid of je in het tweede voorafgaande kwartaal geregistreerd stond als gepensioneerde in het Pensioenkadaster.’

3. Waar kan ik een flexi-job doen?

Niet in elke sector is het mogelijk. ‘Het kan onder meer in de horeca, in warenhuizen, bij kappers, bij bakkers en in de gezondheidssector’, zegt Debruyckere. In die laatste sector gelden wel beperkingen: het mag niet in een zorgberoep zoals verpleegkundige, wel in een logistieke functie. ‘De Kamer keurde onlangs goed dat ook chocolatiers fleximedewerkers mogen inschakelen. Maar die uitbreiding moet eerst nog verschijnen in het Staatsblad voor ze van kracht gaat.’

U mag ook flexi-jobben in het bedrijf waar u uw hoofdberoep uitoefent. In het kwartaal waarin u er als flexiwerker begint, mag u er maximaal vier vijfde werken als hoofdberoep. 

4. Sluit ik een arbeidscontract af?

Wie als flexi-jobber aan de slag wil, moet twee overeenkomsten sluiten. ‘Enerzijds een raamovereenkomst, die de contouren van de toekomstige samenwerking schetst, zoals de identiteit van de partijen, een omschrijving van de functie en het loon. Anderzijds is een flexi-jobarbeidsovereenkomst nodig telkens als de flexi-jobber echt gaat werken voor de werkgever. Dat is een overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk’, zegt Debruyckere. ‘De raamovereenkomst moet op papier staan, maar de flexi-jobarbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk gesloten worden.’

5. Hoeveel brengt een flexi-job op en staat er een limiet op?

Het loon hangt af van uw werkgever. ‘Het minimumloon is 11,81 euro per uur. Voor wie in de zorg bijklust, is dat 15,39 euro per uur. De werkgever beslist of hij meer wil betalen’, zegt Debruyckere. ‘De wet van vraag en aanbod speelt hier natuurlijk. En de werkgever en de werknemer kunnen onderhandelen over het loon.’

Er staat geen limiet op hoeveel u mag bijverdienen als flexi. ‘Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 jaar en die geen loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen op het moment dat ze hun eerste pensioen kregen, geldt wel een beperking. Hoe hoog dat plafond is, hangt af van uw gezinssituatie, of u alleenstaand bent en of u nog kinderen ten laste heeft. Worden de inkomstengrenzen niet gerespecteerd, dan volgt er naargelang de grootte van de overschrijding een procentuele vermindering van het pensioen of een volledige schorsing.’

6. Hoe word ik belast?

Wie flexi-jobt, betaalt op de extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. ‘Het brutoloon is dus gelijk aan het nettoloon’, zegt Debruyckere. ‘De werkgever betaalt wel een solidariteitsbijdrage van 25 procent op het loon van zijn flexiwerker. U moet dat flexiloon niet invullen op uw belastingbrief. Daardoor worden de progressieve belastingen op uw andere inkomsten niet hoger.’

De personenbelasting werkt met progressieve belastingtarieven, wat inhoudt dat het tarief van de belasting stijgt naarmate uw inkomen groter wordt.

7. Moet ik een ontslagbrief indienen als ik wil stoppen?

‘Wie een flexi-job uitvoert, doet dat met een contract van bepaalde duur of voor een bepaald werk. Vaak gaat het over dagovereenkomsten. Erna kan je meteen afscheid van elkaar nemen, zonder opzegperiode’, zegt Debruyckere. ‘Stel dat je toch met een contract van iets langere tijd werkt, bijvoorbeeld van een maand, dan moet je de normale spelregels volgen om je ontslag in te dienen. In sommige gevallen betekent dat dat je een ontslagbrief moet versturen en in een opzegperiode moet blijven werken, maar dat is niet altijd het geval.’

8. Wat als ik ziek ben?

‘Heb je een contract van bepaalde tijd van minder dan drie maanden, dan heb je na één maand tewerkstelling recht op een gewaarborgd loon. Als je die anciënniteit nog niet hebt en ziek uitvalt, word je niet betaald tijdens je ziekte’, zegt Debruyckere. ‘Je moet uiteraard je werkgever tijdig verwittigen, maar of je een ziektebriefje van de dokter nodig hebt, hangt af van het arbeidsreglement.’

‘Maar let op: de werkgever kan toch altijd een ziektebriefje opvragen en dan moet een werknemer dat voorleggen, zelfs als dat niet expliciet in het arbeidsreglement staat’, waarschuwt Debruyckere. Sinds eind vorig jaar is het wel zo dat u in bedrijven met meer dan 50 werknemers geen ziektebriefje meer moet indienen als u één dag ziek bent. Dat kan u maximaal drie keer per jaar doen per werkgever waarvoor u werkt.

Bron: Jasmine Heyvaert : De Tijd

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *