Studentenjob Info

Wat is een Studentenjob?

Als jobstudent kan je tijdens je studies in je vrije uren werken en zo extra geld verdienen. Dit heeft heel wat voordelen ten opzichte van een klassiek arbeidscontract. Zo betaal je als studentenjobber zeer weinig sociale bijdragen en geen belastingen. Daarnaast behoud je als jobstudent ook het recht op het groeipakket, zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Of je nu op zoek bent naar een studentenjob tijdens het academiejaar, een vakantiejob voor in de zomerperiode of weekendwerk om je studies te financieren, bij Flexi-JOB-Student vind je vast en zeker een job die aansluit bij jouw studies en interesses. Met ons uitgebreide aanbod aan studentenjobs, kan je gemakkelijk en snel de perfecte vacature vinden en solliciteren.

Jobstudent Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een studentenjob zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Het is belangrijk dat het hoofddoel van de studentenjob is om bij te verdienen tijdens je studie. Je dient dan ook een studentencontract af te sluiten met je werkgever. Verder moet je minstens 16 jaar oud zijn, of 15 en de eerste 2 jaren van het secundair gevolgd hebben.

Het aantal uren dat je mag werken als jobstudent is ook beperkt tot maximaal 475 uren per kalenderjaar. Wanneer je meer dan 475 uren werkt, betaal je volledige sociale bijdragen en loop je het risico om het Groeipakket (kindergeld) te verliezen. Het is dus belangrijk om je werkuren bij te houden en hierop te letten.

  • Arbeidsovereenkomst met Studentencontract
  • Minstens 16 jaar oud zijn
  • Studeren is hoofdactiviteit
  • Maximum 475 uren / kalenderjaar

Let wel op dat als je een vorm van avondonderwijs volgt of een onderwijstype met beperkt leerplan, je niet kunt werken onder het statuut van jobstudent. In dat geval kun je wel eventueel als werkstudent aan de slag gaan.

Door aan deze voorwaarden te voldoen, behoud je alle rechten en voordelen die gekoppeld zijn aan een studentenjob. Zo betaal je bijvoorbeeld zeer weinig sociale bijdragen en behoud je het recht op het groeipakket, zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Voordelen Studentenjob

Als student kan het werken als jobstudent tijdens je studies heel wat voordelen bieden. Zo kan je met een studentencontract en maximum 475 uren per kalenderjaar werken en genieten van een verlaagd tarief voor sociale bijdragen, zowel voor jou als werknemer als voor je werkgever. Daarnaast hoef je geen belastingen te betalen op je inkomen, zolang het brutoloon niet hoger is dan € 13.242,86 (jaar 2022).

  • Betaal je minder sociale bijdragen zowel als werknemer als de werkgever.  
  • Hoef je geen belastingen te betalen op je inkomen zolang dit € 13.242,86 Bruto (jaar 2022), niet overschrijdt. 

Het werken als jobstudent biedt je ook een flexibele werksituatie. Je kan namelijk zelf bepalen welke uren je werkt, wat het makkelijk maakt om je job te combineren met je studies. Bovendien kan je via de Student-at-work app opvolgen hoeveel uren je nog mag werken om te voldoen aan de maximumlimiet van 475 uren per kalenderjaar. (Meer info vind je op de website: Studentatwork. )

Kortom, het werken als jobstudent biedt tal van voordelen, waaronder een flexibele werksituatie, een verlaagd tarief voor sociale bijdragen en het behoud van het groeipakket. Het is dus zeker de moeite waard om te overwegen tijdens je studies.

Jobstudent en Belastingen

Als jobstudent dien je inderdaad een belastingaangifte in te dienen, zelfs als je inkomsten onder het maximumbedrag van € 13.242,86 bruto blijven. Dit komt omdat de belastingdienst wil nagaan of je in aanmerking komt voor bepaalde fiscale voordelen of aftrekposten. Het indienen van een belastingaangifte is dus verplicht, maar als student zal je in de meeste gevallen geen belastingen hoeven te betalen.

Als je inkomsten hoger zijn dan het maximumbedrag, zal je wel belastingen moeten betalen op het verschil tussen je totale inkomsten en het maximumbedrag. Het is belangrijk om op te merken dat de inkomsten van het hele jaar in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belastingen.

Als jobstudent kan het indienen van een belastingaangifte dus een verplichting zijn, maar het kan ook voordelen opleveren zoals het recht op terugbetaling van te veel betaalde belastingen. Het is dus zeker de moeite waard om je goed te informeren over je fiscale verplichtingen en mogelijkheden als jobstudent.

Na je studie werken?

Na het afronden en beëindigen van je studies kan je niet langer werken als studentenjob. Er is echter één uitzondering op deze regel: het jaar waarin je afstudeert.

Indien je in juni of in de zomermaanden afstudeert, mag je nog steeds werken als jobstudent tot 30 september van datzelfde jaar. Dit biedt afgestudeerden de mogelijkheid om nog wat extra geld te verdienen voordat ze op zoek gaan naar een volwaardige baan in hun vakgebied.

Het is belangrijk om te weten dat wanneer je het statuut van jobstudent verlaat en begint te werken als een normale werknemer, je niet langer kunt genieten van de voordelen die verbonden zijn aan een studentenjob. Je bent dan onderworpen aan dezelfde belastingen en sociale bijdragen als andere werknemers en je hebt geen recht meer op het groeipakket.